fbpx

Gaur egun, gure ekintzak burutzeko, 8 zaldi eta 2 poni dauzkagu. Zaldi guztiak lasaiak dira, eta jendearekiko harremanetara ohituak daude.

Jendeak daukan zaldiketa mailaren arabera, zaldi baten edo beste baten erabilera aholkatzen dugu, baina kontuan edukiz, beti ditugula bai zaldiak, bai ibilbide erabilgarriak bere lehenbiziko esperientzia zaldi baten gainean bizi nahi duenarentzat.